La blogonovel·la

Hola! En primer lloc, volem donar-te la benvinguda a aquest humil espai. Avui encetem amb molta il·lusió aquesta blogonovel·la i desitgem que t’engresqui. Si et dóna ni que sigui una cinquena part del que a nosaltres ens ha reportat, ens donarem per satisfet(e)s! 🙂

En segon lloc, ens agradaria explicar-te a grosso modo de què va aquest espai. És el que farem en els següents apartats.

Multivers a l'esquerra, la blogonovel·la

Però abans, dir-te que tot això arrenca en ple confinament i com a conseqüència del mateix, amb la intenció última de recollir una història. O històries, més ben dit. Històries escrites des del record… I el sentit de tot plegat és parlar de situacions quotidianes que desperten inquietuds personals que portaran de bòlid els nostres protagonistes.

Multivers a l’esquerra: la blogonovel·la

Multivers a l’esquerra vol ser una blogonovel·la situacional que creui diferents gèneres (tot i que predominarà el color romàntic i eròtic) i diferents tons. Un recull d’històries independents que utilitzaran sempre el mateix univers. En aquest sentit, multivers és el terme que recull millor el paral·lelisme cronològic, tot i la independència de cada història, com si de realitats múltiples es tractessin. Re(a)l(it)ats paral·lel(e)s?

Per tant, la blogonovel·la és un recull d’històries paral·leles que comparteixen personatges, espais i, fins i tot, situacions. Com que no som aliens a les dificultats que això pot suposar en la lectura, a mesura que anem avançant proporcionarem ajudes i guies per tal de facilitar-la. De tota manera, si t’emboliques entre les històries no t’amoïnis, ja és una mica el propòsit de tot plegat! <guiño, guiño> Més clarament: volem que et facis un lio amb qui és qui, d’acord?

Els personatges

Tot i que les històries són independents, els personatges protagonistes sempre seran quatre:

Kassia Langley, personatge femení amb d’altabaixos emocionals i sexuals que mirarà de solventar al llarg de les històries.

Joan Puig i Cadafalch, personatge ¿masculí? amb una forta convicció budista i que busca resoldre dilemes interns de gran envergadura social.

Ivan Lazarev, personatge masculí de fortes contradiccions creuat per sentiments radicalment oposats i que busca la conciliació amb si mateix.

Marc Fernández, personatge masculí de forta càrrega sexual que busca l’alliberament interior i que guarda una relació estreta amb l’Ivan Lazarev.

Aquests personatges protagonistes aniran acompanyats d’altres personatges rellevants com l’Helena, el Pere, la Melània… de personatges antagònics com la Isabella o el Ben… i de tota una colla de personatges que donen color i profunditat a les històries, i que es mouen pels diferents escenaris transversals com ara la Torre del Rellotge, el CEIP Marie Curie, Fontec, entre d’altres molts.

Eixos principals

Com a característica també transversal, a banda de personatges i espais, Multivers a l’esquerra gira entorn de tres eixos principals que s’aniran qüestionant, contradient a través de les veus dels nostres personatges protagonistes. Aquests tres eixos són les no-monogàmies, la perspectiva de gènere i la cerca constant del transcendent.

No monogàmies

Les no-monogàmies són totes aquelles formes relacionals que es desmarquen dels convencionalismes de la monogàmia i de l’amor romàntic.

Perspectiva de gènere

La perspectiva de gènere recull totes aquelles aproximacions de la realitat social a partir del gènere com una construcció social basada en les relacions de poder.

El transcendent

El transcendent és tot allò que està situat més enllà de l’experiència del món sensible i que apel·la a una supra-sensibilitat.

Arribats a aquest punt, considerem important entendre que el fet que la blogonovel·la giri entorn d’aquests tres eixos no és sinònim que aquest bloc sigui un espai de coneixement que vulgui sentar càtedra en res. En aquest sentit, creiem que hi ha molts blocs que fan una tasca de difusió important i rigurosa que ja compleixen aquesta finalitat i als quals us adrecem si el que esteu buscant és informació sobre determinat tema.

Des de la humilitat, les històries volen expressar dubtes, descobriments i, de tant en quant, posar llum a aspectes que girin entorn certes qüestions. Els personatges, doncs, es trobaran en situacions que forçaran un posicionament i una (re)construcció de les seves identitats en aquest sentit. En la mesura del possible, ens agradarà acompanyar algunes entrades amb una entrada “intel·lectual” en la qual expressar les nostres pròpies cabòries en aquesta matèria. Ens prenem aquesta llibertat, més aviat o més tard.

Fet el disclamer, ara si, les històries volen recollir realitats socials minoritàries que lluiten (ja sigui de forma més o menys activa) contra la normativitat social, contra els convencionalismes i contra una forma d’entendre les relacions socials i polítiques (amb p minúscula, per distingir la política del carrer de la Política de les institucions) que, des del nostre punt de vista, es queden petites.

⚠️ATENCIÓ⚠️

Per acabar aquesta presentació, creiem important incidir en que sovint trobarem entrades amb una forta càrrega sexual o de violència. Res del que es recull en aquestes històries és gratuït. El propòsit últim d’això és recollir les realitats socials de manera crua, sense vestidures, per tal de denunciar i fer difusió de les injustícies socials, de la violència inherent en les relacions de poder o de la submissió invisible de determinats col·lectius en el dia a dia. Tot el que es recull està basat en experiències personals de nosaltres mateixos o de les persones que ens hem trobat al llarg de la vida. Per respecte a aquestes persones, hem introduït els canvis pertinents per tal que ningú es pugui sentir directament aludit i/o vulnerat en la seva intimitat.